Aangescherpte wetgeving knaagdierbestrijding; gevolgen voor B&B's

Auteur: Redactie
Branded Content 20 oktober 2022
Aangescherpte wetgeving knaagdierbestrijding; gevolgen voor B&B's

Iedereen krijgt er wel eens in meer of mindere mate mee te maken: ongedierte. Of zoals wij liever zeggen, plaagdieren. Dieren zijn geen ongedierte. Ze kunnen alleen tot last zijn als ze de wegen van de mens kruisen. Wilt u weten waarom de wetgeving rondom plaagdierbestrijding is aangescherpt? Lees dan verder.

We zijn ons steeds meer bewust van de manier waarop wij omgaan met natuur en milieu. We rijden in elektrische auto’s, scheiden ons afval, plaatsen zonnepanelen en zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Ook in de ongediertebestrijding is er een kanteling gaande. Werden we vroeger vooral gezien als de mannen die je van je ongedierteprobleem in jouw bedrijf af kwam helpen. Tegenwoordig worden we juist ingeschakeld om last van plaagdieren te voorkomen. We adviseren opdrachtgevers op bouwkundig gebied, denken mee aan oplossingen om plaagdieren te weren en ze een stap voor te zijn. Zo zijn we van ongediertebestrijders gegroeid naar plaagdierbeheersers. En de wetgeving groeit met ons mee.

Vanaf 1 januari 2023 gaat de wet IPM Knaagdierbeheersing van kracht. Vanaf die datum mogen alleen professionele gebruikers die werken voor gecertificeerde bedrijven bestrijdingsmiddelen inzetten tegen ratten en muizen. Bestrijdingsmiddelen mogen dan niet meer verkocht worden aan bedrijven en particulieren. De bestaande wet is door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangescherpt om vier redenen:

-    Het beperken van het gebruik van chemische middelen (anticoagulantia)
    Anticoagulantia hebben een hoog risico op doorvergiftiging. 

-    Het bevorderen van duurzame knaagdierbeheersing, waarbij de nadruk ligt op preventie
Door de nadruk te leggen op preventie, voorkom je voor een groot gedeelte dat dieren, zoals ratten en muizen, uitgroeien tot een plaag. 

-    Het verbieden van monitoring met toxische middelen
Met behulp van monitoring kunnen we in een vroeg stadium de aanwezigheid van ratten en muizen signaleren. We gebruiken hiervoor regelmatige fysieke inspecties maar ook monitoring units en tracking gel om te bekijken of er sprake is van last.

-    IPM (Integrated Pest Management) moet de basis zijn van het plan van aanpak
  

De werkwijze van IPM wordt hieronder schematisch weergegeven.

 

Integrated Pest Management

In de schematische weergave van de IPM werkwijze zien we dat IPM bestaat uit 4 onderdelen:

Monitoring

De basis is de monitoring. Tijdens de monitoring, dat een continue proces is, wordt de huidige stand van zaken met betrekking tot plaagdieren in kaart gebracht. Middelen die tijdens de monitoring ingezet kunnen worden, zijn onder andere de fysieke inspecties, tracking gel en camera’s. Maar ook PestConnect die 24/7 aan staan en een signaal geven als er activiteit is. Dit laatste is vooral op locaties waar muizen niet getolereerd worden, zoals keukens, een belangrijk middel. Samen met een digitaal rapportagesysteem vormt het de basis waar bed & breakfast eigenaren tijdens audits veel profijt van hebben.

Habitat Management

Al tijdens de monitoring let de professionele plaagdierbeheerser op manieren om knaagdieren buiten het gebouw te houden. Hij geeft onder andere adviezen over het dichten van gaten en kieren en hoe voorraden te stapelen. Dit alles om de bed & breakfast locatie zo onaantrekkelijk voor muizen en ratten te maken.

Niet chemische bestrijding

Is er tijdens de monitoring overlast van knaagdieren gesignaleerd dan wordt overgegaan op bestrijding. Dan hebben we het over een niet chemische bestrijding. Middelen die we daarbij gebruiken zijn klemmen en inloopvallen, maar ook units die gebruik maken van CO2. Het CO2 staat bekend als een van de meest menselijke manieren om muizen te bestrijden.

Chemische bestrijding

Dit is het uiterste middel dat professionele plaagdierbeheersers inzetten in de strijd tegen muizen en ratten overlast. Aan het gebruik van chemische bestrijding zitten wel voorwaarden verbonden. Zo mag biocide alleen gebruikt worden in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen. Er moet een maximale periode worden ingesteld dat de biocide gebruikt wordt. Is de termijn verstreken? Dan gaan we weer over op niet chemische bestrijding. Alle gebruikte chemische middelen moeten na gebruik verwijderd worden.

Uit het bovenstaande blijkt dat de professionele plaagdierbeersbedrijven na aanscherping van de wet met betrekking tot het bestrijden van knaagdieren nog steeds beschikken over voldoende middelen om ratten en muizen te beheersen.Dat geldt voor alle sectoren, dus ook ivoor bed & breakfasts. Plaagdierbeheersbedrijven werken al vele jaren aan veilige en milieuvriendelijke manieren om plaagdieren te beheersen. Zij zijn op de toekomst voorbereid en helpen u graag met hun kennis en ervaring om uw bedrijf in de bed & breakfastlbranche in de toekomst te beschermen tegen plaagdieren.

Wilt u meer weten over integrated pest management, bekijk dan de website van Rentokil Pest Control op www.rentokil.com/nl/ipm of meld u aan voor onze webinar op 1 november waarbij u in een half uur wordt bijgepraat over de aangescherpte wetgeving en wat dat voor u betekent.

Overig nieuws